ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ

Ο εξοπλισμός που διαθέτει σήμερα ο Ταρσανάς επιτρέπει την ανέλκυση και την καθέλκυση κάθε είδους σκάφους μέχρι 500 τόνους ενώ με ειδικά εξαρτήματα καθίσταται δυνατή και η ανέλκυση – καθέλκυση σκαφών Catamaran. Η διαδικασία πραγματοποιείται από έμπειρους επαγγελματίες και με την καθοδήγηση δύτη εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗ

Ο χώρος του Ταρσανά διαθέτει όλες τις απαραίτητες παροχές για την ασφαλή διαχείμανση – διαμονή των σκαφών και για την στήριξή τους χρησιμοποιούνται ξύλινες ή μεταλλικές βάσεις (μπουντέλια και φανάρια).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ

Έμπειροι τεχνίτες, ναυπηγοί και καραβομαραγκοί αναλαμβάνουν την κατασκευή ξύλινων σκαφών ύψιστης ποιότητας και ασφάλειας, με έμπνευση το χθες και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στον Ταρσανά πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι εργασίες συντήρησης και επισκευής όπως ξυλουργικές εργασίες, καθαρισμός υφάλων, βάψιμο, τρίψιμο, στοκάρισμα, αποκατάσταση εξαρτημάτων.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό.

ΥΔΡΟΒΟΛΗ

Μετά την ανέλκυση του σκάφους πραγματοποιείται ο καθαρισμός των υφάλων με υδροβολή, πάντα με τρόπο ελεγχόμενο ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και η θάλασσα.

ΑΝΤΙΟΣΜΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι αντιοσμωτικές εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση εποξικών υλικών και περιλαμβάνουν επίσης μετρήσεις υγρασίας στις επιφάνειες του σκάφους πριν ξεκινήσει η διαδικασία βαφής του.

ΒΑΦΗ ΣΚΑΦΩΝ

Το προσωπικό του Ταρσανά αναλαμβάνει επίσης όλη την διαδικασία βαφής κάθε είδους σκάφους (τρίψιμο, αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα και βαφή), αφιερώνοντας χρόνο και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΝΕΡΟ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

WIFI